TR

Kurullar

Sempozyum Onursal Başkanları

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Özgür YILDIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali AKAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

 

Sempozyum Başkanları

 

Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Yahya ALTINKURT

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi

   

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları

Doç. Dr. Tuğba HOŞGÖRÜR

 

Dr. İlker AYSEL

 
   

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Doç. A. Cem ÖZAL

 

Arş. Gör. Çağlar KAYA

 

Arş. Gör. Yılmaz İlker YORULMAZ

 

Arş. Gör. Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU

 
   

Sempozyum Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. C. Ergin EKİNCİ

 

Prof. Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

 

Prof. Dr. Kasım YILDIRIM

 

Doç. Dr. Hamit YOKUŞ

 

Doç. Dr. Abbas ERTÜRK

 

Doç. Dr. Müge ADNAN

 

Doç. Dr. Necdet AYKAÇ

 

Doç. Dr. Öner ÇELİKKALELİ

 

Öğr. Gör. Dr. Ali YAKAR

 

Öğr. Gör. Eyüp ŞEN

 

Öğr. Gör. Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU

 

Arş. Gör. Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ

 

Arş. Gör. Hilal BİLGİN

 

Arş. Gör. Bayram ÇİBİK

 

Arş. Gör. Durmuş YANMAZ

 

Arş. Gör. Naz Fulya ÖZKARABACAK

 

Arş. Gör. Orhan KAHYA

 

Arş. Gör. Zeynep Ezgi ERDEMİR

 

Arş. Gör. Arca ADIGÜZEL

 

İbrahim ÇOLAK

 

Ahmet Şakir YAZICI

 

Fırat KULUMAN

 

Eda YEŞİL

 
   
Sergi Seçici Kurulu   

Prof. Dr. Lale ALTINKURT

 

Doç. A. Cem ÖZAL

 

Öğr. Gör. Alpaslan KAYA

 

Dr. Öğretim Üyesi İnci BULUT KILIÇ 

 

Doç. Dr. Musa KÖKSAL

 

Doç. Dr. Erhun ŞENGÜL

 

Dr. Öğretim Üyesi Barış YILMAZ

 

 

 

Sergi Düzenleme Kurulu

 

Arş. Gör. Dr. Ayça SESİGÜR

 

Arş. Gör. Dr. Kahraman KILIÇ

 
   

Grafik Tasarım

 

Arş. Gör. Dr. Kahraman KILIÇ

 

 

Sempozyum Bilim/Hakem Kurulu

 

Abbas Ertürk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Abdullah Cem Özal

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Abdurrahman Tanrıöğen

Pamukkale Üniversitesi

Abdülkadir Çücen

Uludağ Üniversitesi

Ahmet Doğanay

Çukurova Üniversitesi

Ahmet Duman

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ahmet İnam

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ahmet Yıldız

Ankara Üniversitesi

Arif Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi

Ali Fuat Arıcı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ali İlker Gümüşeli

Okan Üniversitesi

Ali Osman Gündoğan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ali Yakar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ata Yakup Kaptan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Aycan Çiçek Sağlam

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ayhan Aydın

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Ayla Ersoy

Yeditepe Üniversitesi

Aylin Çankaya

Celal Bayar Üniversitesi

Ayşegül Evren Yapıcıoğlu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ayşe Nahide Yılmaz

Düzce Üniversitesi

Aytunga Oğuz

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Bedri Karayağmurlar

Dokuz Eylül Üniversitesi

Berrin Burgaz

Hacettepe Üniversitesi

Beyzagül Kapçak Işıksungur

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bilge Aslan Altan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Burçak Boz Yaman

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Cebrail Ötgün

Hacettepe Üniversitesi

Cemal Güzel

Hacettepe Üniversitesi

Cevdet Coşkun

Giresun Üniversitesi

Coşkun Bayrak                                  

Anadolu Üniversitesi

Çağlar Kaya

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Çetin Türkyılmaz                              

Hacettepe Üniversitesi

Daniela Vrabcová

Hradec Králové Üniversitesi

Deniz Tekin Ersan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Elif Mamur Yılmaz

Giresun Üniversitesi

Ergin Ekinci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Esin Kahya

Ankara Üniversitesi

Esmahan Ağaoğlu

Anadolu Üniversitesi

Handan Bülbül

Giresun Üniversitesi

Feyyat Gökçe

Uludağ Üniversitesi

Figen Ereş

Gazi Üniversitesi

Fikri Gül

Pamukkale Üniversitesi

Gianna Katsiampoura

Atina Üniversitesi

Gülce Coşkun Şentürk

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Güven Özdem

Giresun Üniversitesi

Habib  Özgan

Gaziantep Üniversitesi

Hakan Poyraz

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Hamit Işık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Halim Sarıcaoğlu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hamit Özen

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Hamit Yokuş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hasan Aslan

Akdeniz Üniversitesi

Hasan Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hasan Haluk Erdem

Ankara Üniversitesi

Hasan Şeker

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Hasan Şimşek

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Hasan Basri Memduhoğlu

Siirt Üniversitesi

Hasan Hüseyin Aksoy

Ankara Üniversitesi

Hatice Nur Erkızan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Haydar Taşçılar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Hülya Yüksel

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Hüseyin Bal

Süleyman Demirel Üniversitesi

Hüseyin Elmas

Selçuk Üniversitesi

Hüsnü Dokak

Hacettepe Üniversitesi

İ. Özgür Soğancı

Anadolu Üniversitesi

İ. Halil Türker

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İnci Bulut Kılıç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İzzet Görgen

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İbrahim Çolak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

İbrahim Kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi

Kamile Demir

Alanya Üniversitesi

Kasım Karakütük

Ankara Üniversitesi

Kasım Yıldırım

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kazım Çelik

Pamukkale Üniversitesi

Kürşad Yılmaz

Manas Üniversitesi

Kerim Gündoğdu

Adnan Menderes Üniversitesi

Kevser Baykara Özaydınlık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Lale Altınkurt

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Linda Robertson

Kent State Üniversitesi

Lokman Çilingir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mehmet Yılmaz

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Mehmet Yılmaz

Ordu Üniversitesi

Merih Tekin Bender

Ege Üniversitesi

Mine Küçük

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Mine Kizir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Milan Kubiatko

Masaryk Üniversitesi

Monica Miller Marsh

Kent State Üniversitesi

Mualla Bilgin Aksu

Akdeniz Üniversitesi

Murat Ateşli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Murat Taştan

Kafkas Üniversitesi

Musa Köksal

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mustafa Durmuşçelebi

Erciyes Üniversitesi

Müge Adnan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Müslim Akdemir

Uludağ Üniversitesi

Necdet Aykaç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Naciye Aksoy

Ankara Üniversitesi

Necla Ekinci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nevin Kozcu Çakır

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nihal Tunca

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Nihat Aycan

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nigar ipek Eğilmez

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nilay Muslu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nilgün Şener

Kocaeli Üniversitesi

Niyazi Özer

İnönü Üniversitesi

Nurcan Perdahçı

Altınbaş Üniversitesi

Nuray Mamur

Pamukkale Üniversitesi

Nusret Polat

Okan Üniversitesi

Öner Çelikkaleli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ömer Adıgüzel

Ankara Üniversitesi

Özgür Ulubey

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özgür Yıldız

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ömür Koç

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Paola Nicolini

Macerata Üniversitesi

Pavol Prokop

Trnava Üniversitesi

Perihan Gülce Özkaya

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Raşit Avcı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

R. Serkan Arık

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ruhi Sarpkaya

Adnan Menderes Üniversitesi

Saadet Kuru Çetin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Selahattin Yılmaz

Giresun Üniversitesi

Sadık Kartal

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Seda Ata

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Senar Alkın Şahin

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Scott Lash

Londra Üniversitesi

Sercan Halat

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Serkan Koşar

Gazi Üniversitesi

Şeydagül Kapçak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Şevki Kömür

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Serpil Yayman Ataseven

Giresun Üniversitesi

Simone Galea

Malta Üniversitesi

Soner Polat

Kocaeli Üniversitesi

Songül Sallan Gül

Süleyman Demirel Üniversitesi

Şafak Ural

İstanbul Üniversitesi

Şakir Çınkır

Ankara Üniversitesi

Şehriban Kaya

Dokuz Eylül Üniversitesi

Şükran Tok

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Talip Kabadayı

Adnan Menderes Üniversitesi

Talip Öztürk

Ordu Üniversitesi

Tevfik Uzun

Giresun Üniversitesi

Tomas KaČerauskas

Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi

Tuba Yokuş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tuğba Hoşgörür

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tuncer Bülbül

Trakya Üniversitesi

Türkay Nuri Tok

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Uğur Akın

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Veysel Sönmez

Hacettepe Üniversitesi

Višnja Rajić

Zagreb Üniversitesi

Vural Hoşgörür

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

William Bintz

Kent State Üniversitesi

Young Suk Kim

Kaliforniya Üniversitesi

Yasin Ceylan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yavuz Kılıç

Adnan Menderes Üniversitesi

Yılmaz İlker Yorulmaz

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yüksel Kavak

Hacettepe Üniversitesi

Zafer Gençaydın

Hacettepe Üniversitesi

Zühal Çubukçu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

DUYURULAR

Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Tam Metin Bildiriler Kitabı Yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!


Sergi e-Katalog

Sergi e-kataloğu yayımlanmıştır.

Ulaşmak için tıklayınız!VISITORS

Today10
Yesterday26
This week101
This month834
Total342067

Çarşamba, May 22, 2024